PL EN
Kontrast Menu Sklep

Informacje

Zapraszamy wszystkie aktywne samorządy!
05.12.2022

Wraz z początkiem 2023 roku, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i włodarzy gmin, rozszerzamy zakres oferty w ramach projektu Aktywne Miasta.  Mając na względzie dalszy rozwój projektu i udostępnienie go jak największej liczbie mieszkańców Polski – postanowiliśmy rozszerzyć projekt i umożliwić korzystanie z aplikacji Aktywne Miasta wszystkim polskim gminom, a tym samym ich mieszkańcom.

Darmowe narzędzie promocyjne w Twojej gminie

Proponujemy samorządom podpisanie rocznej, pilotażowej umowy o współpracy z Miastem Bydgoszcz. W ramach umowy gmina otrzyma indywidulany panel dostępowy w aplikacji Aktywne Miasta – jedynego miejskiego i w pełni darmowego dla samorządów i użytkowników narzędzia tego typu w Polsce - a wraz z nim możliwość organizacji własnych lokalnych rywalizacji, gier miejskich, czy sportowych wyzwań. Dostęp do aplikacji umożliwia także wprowadzanie dla mieszkańców proponowanych szlaków i tras turystycznych / rekreacyjnych. Aplikacja to także dostęp do danych analitycznych zgromadzonych na podstawie aktywności użytkowników, którzy do rejestracji swoich aktywności mogą wybrać jedną z 18 dostępnych w aplikacji dyscyplin sportu.  Podsumowując, aplikacja Aktywne Miasta wraz z dedykowanym jej portalem internetowym www.aktywne.miasta.pl to szeroki wachlarz możliwości promocyjnych, społecznych i organizacyjnych dla aktywnych samorządów. To pierwszy tego typu projekt w kraju, który wpisując się w ideę Smart City, promuje samorządy zarówno lokalnie, jak i ogólnopolsko, a jednocześnie nie ma charakteru komercyjnego.

 

Rywalizacji o Puchar Rowerowej Gminy Roku

W przypadku dużego zainteresowania wśród samorządów, rozważymy także organizację bliźniaczej rywalizacji rowerowej dla mniejszych gmin, która odbyłaby się w czerwcu 2023 r., równolegle z rywalizacją organizowaną dla miast prezydenckich. Udział gminy w tym wydarzeniu wiązałby się jedynie z koniecznością zachęcenia mieszkańców gminy do pobrania aplikacji Aktywne Miasta, dołączenia do rywalizacji, wybrania drużyny z gminy i kręcenia kilometrów podczas czerwcowych rowerowych przejazdów oraz ufundowanie nagród dla najbardziej aktywnych rowerzystów.

 

Zainteresowanych przedstawicieli urzędów gmin czy jednostek gminnych zapraszamy do przesłania informacji do nas na adres: kontakt@aktywne.miasta.pl w terminie do 15 stycznia 2023 r.